Main
 
Ακαδημία των ΠολιτώνSaturday, 2020-01-18, 12:15 PMWelcome Guest | RSS
Main
Site menu

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΚΕΨΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ"

2013-2014


ΈΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
2013-2014 ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΦΟΡΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διδασκαλία της μεθοδολογίας εκπαιδευτικής και κοινωνικής έρευνας σε υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές, δασκάλους, καθηγητές και επαγγελματίες ψυχικής υγείας κρίνεται σήμερα ιδιαίτερης σημασίας, δεδομένου ότι:
1. Έχει εισαχθεί ως μάθημα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρίς ανάλογη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
2. Θεωρείται απαραίτητη για τη φοίτηση σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ πολλά προπτυχιακά προγράμματα δεν παρασκευάζουν το φοιτητή, παρά μόνο στοιχειωδώς ή καθόλου.
3. Βοηθά τον επαγγελματία στην κατανόηση επιστημονικών κειμένων από τη διεθνή βιβλιογραφία.
4. Στέκεται αρωγός στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και το διερευνητικό πνεύμα.
5. Επικαιροποιεί τις γνώσεις των ενδιαφερομένων σχετικά με τις εξελίξεις στα ερευνητικά ρεύματα και τους ενημερώνει για τις νέες τάσεις, όπως η έρευνα στο διαδίκτυο, η βιογραφική μέθοδος, η έρευνα δράσης
6. Γεφυρώνει τις αντιθέσεις μεταξύ ποιοτικής και ποσοτικής φιλοσοφίας και προτείνει ολιστικές- συνθετικές λύσεις
7. Συνδέει τα θεωρητικά ευρήματα με το ερευνητικό πλαίσιο, από το οποίο προήλθαν
8. Αναπτύσσει το κριτικό πνεύμα και ανοίγει καινούριες επαγγελματικές ευκαιρίες 

Στόχος προγράμματος

Κυρίαρχος στόχος του προγράμματος είναι η μεταλαμπάδευση γνώσεων αναφορικά με την έρευνα, τη μεθοδολογία και τη στατιστική. Ο εφοδιασμός των εκπαιδευομένων με τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να γίνουν ανταγωνιστικοί, σε ένα περιβάλλον στο οποίο η δια βίου εκπαίδευση αποτελεί ζητούμενο, αλλά και προαπαιτούμενο. Ο βασικός στόχος αναπτύσσεται σε τρεις συνεδρίες.
Η πρώτη συνεδρία αναφέρεται στη διδασκαλία εισαγωγικών εννοιών έρευνας και στις αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης μίας επιστημονικής έρευνας. Η δεύτερη συνεδρία σχετίζεται με τη διδασκαλία τεχνικών και μεθόδων ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων, αλλά και με ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας. Η τρίτη συνεδρία αφορά την επεξεργασία των δεδομένων μέσω της χρήσης του στατιστικού πακέτου SPSS και την εκμάθηση του τρόπου συγγραφής επιστημονικών ερευνητικών εργασιών. Οι τρεις συνεδρίες συνοδεύονται κάθε φορά από πρακτικές εφαρμογές, με τη μορφή εργασιών μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.
Οι επιμέρους στόχοι που επιδιώκονται μέσω των παραπάνω συνεδριών είναι οι εξής:- η εξοικείωση με το συναρπαστικό κόσμο της έρευνας και η βελτίωση των ερευνητικών δεξιοτήτων
- η ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο αυτό
- η συμπλήρωση του βιογραφικού με ουσιαστική, αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη κατάρτιση
- ο συνδυασμός θεωρητικής ενδυνάμωσης με την πρακτική εφαρμογή.
- η επαγγελματική και προσωπική βελτίωση
- η προώθηση και η διευκόλυνση της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες και στους τομείς εκείνους,που συνδέονται με την συλλογή, την επεξεργασία και την ανάλυση ερευνητικών δεδομένων.

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι: 

1. Η ενδυνάμωση των μεταπτυχιακών φοιτητών, όσον αφορά τις ερευνητικές τους δράσεις, 

2. Η εκπαίδευση των καθηγητών και δασκάλων στις ερευνητικές πρακτικές, 

3. Η γνωριμία με νέες ερευνητικές προσεγγίσεις, 

4. Η εφαρμογή των ερευνητικών μεθόδων και η χρήση της στατιστικής

Γεωγραφική κατανομή προγράμματος
Τόσο ο Επιστημονικά υπεύθυνος όσο και το διοικητικό προσωπικό εδρεύουν στη Μυτιλήνη. Οι συναντήσεις για τα μαθήματα θα υλοποιούνται διαδικτυακά στην πλατφόρμα pbworks, η οποία θα πληρωθεί από τα έσοδα του προγράμματος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κοινωνικοί επιστήμονες, φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί), εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις ή να εμπλουτίσουν υπάρχουσες γνώσεις σχετικές με την μεθοδολογία έρευνας και την στατιστική. Δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη κάποιου επιπέδου γνώσεων ή η κατοχή εξειδικευμένου διπλώματος. Μοναδική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και η πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Συνδρομή μέλους 

Η συνδρομή μέλους στο πρόγραμμα είναι 150 € για φοιτητές και 250 € για όλους τους υπόλοιπους.

Χρονική διάρκεια & Ενδεικτικές ημερομηνίες υλοποίησης 

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 100 διαδικτυακές ώρες. Πρόκειται για εντατικό μηνιαίο διαδικτυακό πρόγραμμα..

Οι εγγραφές ΔΙΑΡΚΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ 22510-54739 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ

Καθηγητές Ενοτήτων/Μαθημάτων

Στο πρόγραμμα θα διδάξουν καταξιωμένοι καθηγητές με πολύχρονη εμπειρία.

Επιλεγόμενη μέθοδος εκπαίδευσης 

Για την εκπόνηση του προγράμματος έχει δημιουργηθεί ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω του pbworks, όπου και θα αναρτηθεί το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και θα υλοποιηθεί η τηλεκπαίδευση και η πρακτική εφαρμογή. Το πρόγραμμα θα βασιστεί τόσο στη σύγχρονη όσο και στην ασύγχρονη μαθησιακή διαδικασία.

Εσωτερικός κανονισμός Προγράμματος 

Γενική Περιγραφή 

Το πρόγραμμα βασίζεται στις αρχές της «Εκπαίδευσης Ενηλίκων», σύμφωνα με τις οποίες ο κάθε εκπαιδευόμενος ακολουθεί το δικό του ρυθμό μάθησης βασιζόμενος στη προγενέστερη εμπειρία του και στην ερευνητική προσπέλαση της γνώσης. Η χορήγηση του πιστοποιητικού προϋποθέτει την παρακολούθηση όλων των ενοτήτων και την καταβολή του ποσού συμμετοχής. Ο κάθε εγγεγραμμένος θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο διεξαγωγής των μαθημάτων την ορισθείσα ώρα και ημερομηνία και να παραδίδει όλες τις ασκήσεις των διαφόρων ενοτήτων. Οι ώρες και ο τόπος συνάντησης θα ανακοινωθούν με την έναρξη του προγράμματος. Δεν επιτρέπεται καμία απουσία. Εκτός από την φυσική παρουσία, θα πρέπει να δηλώνεται παρουσία και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, με τρόπο που θα γνωστοποιηθεί (βλέπε οδηγό χρήσης πλατφόρμας). Οι ώρες συνάντησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ορίζονται κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο καθηγητή. Σε περίπτωση υπέρβασης των απουσιών ο επιμορφούμενος δεν λαμβάνει το Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης. Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και της διπλωματικής εργασίας. 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τόπους (όπου έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον) και εξ αποστάσεως. Κάθε κύκλος διαρκεί περίπου 1 μήνα, ανάλογα με το επίπεδο των εκπαιδευομένων και χωρίζεται σε τρεις θεωρητικές συνεδρίες και τρεις διαδικτυακές συνεδρίες. Δεν είναι δυνατή η εγγραφή σε μεμονωμένη συνεδρία, γιατί η μετάβαση στη μία προϋποθλετει την επιτυχή ολοκλήρωση της προηγούμενης. 

Ο κάθε εγγεγραμμένος έχει πρόσβαση στο υλικό του προγράμματος μέσω του password που του χορηγείται με την εγγραφή του. Για οποιαδήποτε απορία και πληροφορία μπορεί να απευθύνεται είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά στην διοικητική γραμματεία, αλλά και στον επιστημονικά υπεύθυνο σε περίπτωση μη διευθέτησης του προβλήματος του. Τα τηλέφωνα της Γραμματείας είναι το 2251054739 (9:00-14:30), ενώ το e-mail είναι το academy@aigaion.org. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται «Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στην μεθοδολογία έρευνας και στη στατιστική», το οποίο υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος και θα φέρει τη σφραγίδα του φορέα υλοποίησης. Το πρόγραμμα δεν θεωρείται μεταπτυχιακό πρόγραμμα και δεν αναγνωρίζεται από το Δημόσιο, παρά μόνο ως συνεκτιμώμενο προσόν. 

Υποχρεώσεις Εκπαιδευόμενων 

Οι υποχρεώσεις των εκπαιδευόμενων είναι οι ακόλουθες: 

1. Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα και να μην υπερβαίνουν τον ανώτατο επιτρεπτό αριθμό απουσιών. 

2. Να τακτοποιούν πλήρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Πανεπιστήμιο. 

3. Να παραδίδουν έγκαιρα όλες τις εργασίες που θα τους ανατεθούν και να συμπληρώσουν τις ώρες στη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης. 

4. Να παραδώσουν έγκαιρα τη διπλωματική εργασία που θα πληροί τα διεθνώς επιστημονικά καθιερωμένα επιστημονικά κριτήρια. 

5. Να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης στο ακέραιο.

6. Για οποιοδήποτε πρόβλημα τους να ενημερώνουν τη γραμματεία του προγράμματος και τους επιστημονικά υπευθύνους, οι οποίοι θα προσπαθούν να βρουν κάθε φορά την καταλληλότερη λύση.ONLINE ΑΙΤΗΣΗ

ΕΑΡΙΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΝΕΟ!!! 2013-2014

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
«  January 2020  »
SuMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Traffic

Tag Board


Copyright MyCorp © 2020
Make a free website with uCoz